Het Leudal is een natuurgebied van zo'n 900 ha waarvan een groot deel (500 ha) als reservaat beheerd wordt door Staatsbosbeheer. Het is gelegen tussen de dorpskernen Haelen, Roggel, Neer, Nunhem en Heythuysen in de gemeente Leudal

Het is een zeer gevarieerd natuurgebied met bos (bestaande uit loofbomen en naaldbomen), heidegebied en droge graslanden. Ook zijn er akkers en weiden te vinden.

Ook de fauna is zeer gevarieerd. Naast vossen en herten zijn er met name veel verschillende vogelsoorten te vinden, waaronder minder alledaagse verschijningen als zwarte en groene spechten, goudvinken, gele kwikstaartjes, sperwers en boomvalken. Bovendien zijn er ijsvogels te vinden, die aan het gebied met steile zandoevers en visrijke beken een ideale habitat hebben. In 2002 zijn er bevers uitgezet die het goed lijken te doen en Staatsbosbeheer laat een deel van de droge graslanden in het gebied begrazen door paarden. Verder verdient de phegeavlinder een vermelding

Foto's