Oud- Empel en de Maasuiterwaarden

 

Oud-Empel is een dijkdorp in de gemeente 's-Hertogenbosch,behoorde tot 1971 bij de gemeente Empel en Meerwijk

Het voormalige dorp Empel is vlak na de Tweede Wereldoorlog verplaatst

De toenmalige bewoners van het voormalige Empel werden geŽvacueerd en kregen vervangende woonruimte binnendijks,

Geannexeerd  in 1971 door  's-Hertogenbosch net zoals Empel en Meerwijk

 

 
 

Later is de dijk gerepareerd en zijn enkele bewoners weer teruggekeerd naar wat intussen Oud-Empel is geworden.

In de afgelopen jaren zijn veel van de oude dijkwoningen grondig gerenoveerd, en vindt er zelfs nieuwbouw plaats.

 

 
 

Kerken

 
 
     

Het voormalige dorp Empel  heeft in de loop der eeuwen wel zes kerken gehad. De eerste kerk, uit ca. 800, is door de Maas weggespoeld. Toen is in 968 een houten kerkje gebouwd. Op een schilderij van 1585 van de slag van Empel staat een stenen kerk, dit moet dus minstens de derde kerk zijn. Deze kerk werd in 1646 door de protestanten in beslag genomen. Na het rampjaar 1672, tijdens het daaropvolgende beleg hebben de Fransen in 1673 het dorp en de kerk van Empel platgebrand. De protestanten hebben toen een kleinere nieuwe kerk gebouwd, terwijl men tolereerde dat de katholieken diensten hielden in een schuurkerk. In 1828 kregen de katholieken het kerkgebouw van de protestanten terug. Rond 1903 is dit gebouw vervangen door de vijfde kerk, een neogotisch gebouw. Deze kerk is in november 1944 door de Duitsers opgeblazen.

Op de plaats van de kerk die in november 1944 is verwoest, is op de Empelse dijk in Oud-Empel in november 2000 een kapel Maria Onbevlekte Ontvangenis gebouwd en op 9 december ingewijd.

 

InIn 1585, tijdens de slag bij Empel zaten de Spaanse troepen al 5 dagen vast in de kou en regen, ingesloten tussen de Staatse troepen met hun schepen op het water. Toen vond een Spaanse soldaat bij de kerk van Empel een gave beeltenis van Maria Onbevlekte Ontvangenis. De legeraanvoerder don Francisco Arias de Bobadilla liet de afbeelding in de kerk plaatsen. En toen gebeurde het wonder: de regen stopte en het begon hard te vriezen. De schepen, die dreigden in te vriezen, moesten zich terugtrekken naar het open water van de Maas en zo konden de Spaanse troepen over het ijs ontsnappen.

 

 
 
     

De Maas

De Maas is een River Doordat ze voornamelijk door regenwater gevoed wordt kan het waterpeil sterk variŽren

Het  heeft een lengte van 925km en stroomt door Frankrijk , BelgiŽ , Nederland

 

 

De Maasuiterwaarden

 

De maasuiterwaarden zijn een mooi stukje natuur aan de Maas

Voor de voorziening van hout werden oeverwallen aangelegd met wilgen, populieren en dicht struikgewas. Voor broedvogels zijn dit fijne verblijfplaatsen. Op een van de oevers van de Maas huist een oeverzwaluwkolonie van veertig nesten..

Ook   ganzen, zwanen, kievieten komen hier volop voor.

Maar ook de vos  is er al gezien er schijnen er vier te zijn

 Ook een  schaapskudde met herder loopt  langs de dijk bij Empel 

 

     

foto's