's -Hertogenbosh heeft er sinds een jaar of twee een prachtig nieuw natuurgebied bij namelijk het Kanaalpark dat  Langs het nieuwe  Maximakanaal loopt 

het is een  ecologische verbindingszone van 6 kilometer.,het Kanaalpark verbindt de Maas met het beekdal van de Aa.

Dieren en planten kunnen via deze verbinding andere natuurgebieden bereiken.

En het werkt. Soorten als bever, das en veel soorten water- en moerasvogels maken al gebruik van het Kanaalpark.

Maar ook voor wandelaars en fietsers is het een bijzonder interessant gebied om te verkennen.

Bij  's-Hertogenbosch komt de Aa, samen met de Zuid-Willemsvaart en de Dommel in de Dieze terecht en die mond weer uit op de maas

 Het stroomgebied van de Aa is dus een onderdeel van dat van de Maas. Ten westen ervan ligt het stroomgebied van de Dommel, ten oosten ervan vormt de Peel een waterscheiding. Aan de andere zijde van de Peel stromen de beken rechtstreeks naar de Maas. Ook de Aa ontspringt in de Peel, en wel ten zuiden van Nationaal Park De Groote Peel.