De peel

 

De Deurnese Peel

De Deurnese Peel is een woest en weinig toegankelijk hoogveengebied tussen Deurne, Griendtsveen en Helenaveen.en is ongeveer 1400 ha groot

n het gebied broeden rond de 100 vogelsoorten, zoals blauwborst, wulp, waterral, sprinkhaanrietzanger, tafeleend, slobeend en wintertaling.

De taigarietgans overwintert er en de kraanvogel komt in de trektijd geregeld in de Peel pleisteren, soms in grote aantallen.

 De Deurnese Peel is een belangrijk leefgebied voor libellen, de das, heikikkers en de gladde slang.

Samen met de Mariapeel in Limburg vormt deze een aaneengesloten gebied van ca 2750 ha.

Het geheel is eigendom van Staatsbosbeheer.

Tip ! Toon kortooms park

Tip!MHerinneringen aan mijn buitengewone vriend Tij Kools

tip!  Museum de Wieger

 Tip Herberg de Morgenstond.

De grote Peel  in Ospel

Nationaal Park de Groote Peel is te vinden op de grens van Limburg en Noord-Brabant.

Het is een van de weinige natuurgebieden die over is van de oorspronkelijke hoogveenmoeras dat als grens tussen de twee provincies lag.

Met ruim 1.400 hectare grootte, is het vrij zeldzaam dat dit natuurgebied niet doorkruist wordt door autowegen, hoogspanningsleidingen of andere infrastructurele werken. 

 

 Bezoekerscentrum

Moostdijk 15 6035 RB Ospel
Gemeente Nederweert, Limburg

 

Tip ! Klokken en peel museum in Asten